GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Ogłoszenie

ZAPROSZENIE

na konferencję

"PRZYBYSZEWSKI i INNI. Początki społecznego ruchu naukowego humanistów w Gdańsku”
oraz towarzyszące jej wydarzenia, m.in. wernisaż wystawy malarstwa Grzegorza Steca, która odbędzie się
4 i 5 czerwca 2023 roku.

Konferencja organizowana jest w związku z jubileuszem 100-lecia społecznej samoorganizacji gdańskich humanistów, znajdującej wyraz w powołaniu trzech wydziałów humanistyczno-społecznych (Prawniczo-Handlowego, Artystycznego i Historyczno- Literackiego – ten ostatni na wniosek Stanisława Przybyszewskiego) w Towarzystwie Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku, którego kontynuatorem jest Gdańskie Towarzystwo Naukowe z Wydziałem I Nauk Społecznych i Humanistycznych.

 

PROGRAM

Dzień 1 Niedziela, 4 czerwca 

KONFERENCJA I WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE 
Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku, ul Korzenna 33-35

 • 15.00 – 15.45 – Powitania i wprowadzenie do konferencji: „Sybille” - Iwona Berent, Kierowniczka Działu Opieki nad Zabytkami (Nadbałtyckie Centrum Kultury), krótka prelekcja na temat cyklu obrazów zdobiących Salę Mieszczańską Ratusza Staromiejskiego.
 • 15.45 – 17.00 - Rozmowa z prof. Gabrielą Matuszek-Stec1, redaktorką naukową 11-tomowej, krytycznej edycji Dzieł literackich Stanisława Przybyszewskiego (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2022–2024)2. Rozmowę poprowadzi prof. Brygida Helbig, dyrektorka Biura Polonii w Berlinie.
 • 17.00 – 18.00 – „Gdańscy artyści Przybyszewskiemu” – część pierwsza sesji poetyckiej Gdańskiego Klubu Poetów wraz z koncertem muzycznym Studia Wokalnego UG.
 • 18.00 – 20.00 - Poczęstunek

Dzień 2 Poniedziałek, 5 czerwca 

(dzień jubileuszu - 5-06-1923: uchwała Walnego Zebrania TPNiS powołująca Wydziały: Historyczno-Literacki, Prawniczo-Handlowy i Artystyczny)

KONFERENCJA I WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE 
Część I i II: Muzeum Nauki Gdańskiej, ul. Wielkie Młyny 10
[konferencji towarzyszyć tu będzie pokaz pejzaży Gdańska - malarstwo Herberta Waltmanna (1919-1999)]

Część I: Przywracanie Przybyszewskiego

 • 10.00-12.15 – sesja plenarna
  Prof. dr hab. Gabriela Matuszek-Stec, Uniwersytet Jagielloński: O Stanisławie Przybyszewskim europejskim, patriotycznym i prekursorskim.
  Prof. dr hab. Tadeusz Linkner, Uniwersytet Gdański: Dokonania Stanisława Przybyszewskiego w Wolnym Mieście Gdańsku [wystąpieniu towarzyszyć będzie prezentacja Przybyszewski w Gdańsku autorstwa redaktora Adama Grzybowskiego)
  Prof. UG, dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Uniwersytet Gdański: Stanisław Przybyszewski i Gimnazjum Polskie w Wolnym Mieście Gdańsku wobec wielokulturowości pogranicza
  Red. Adam Grzybowski: Przeminęło z ‘Wiatrem…’ o mało znanych relacjach Przybyszewski – Żeromski.
 • 12.15 – 12.45 – Recepcja dzieł Przybyszewskiego oczami licealisty – polemika na temat życia i twórczości artysty (Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Adamowicza w Gdańsku).
 • 12.45 – 13.15 – Przerwa kawowa

Część II: „Inni” społecznego ruchu naukowego humanistów w Wolnym Mieście Gdańsku

 • 13.15-14.45 – sesja plenarna
  Dr Danuta Drywa, Muzeum Stutthof w Sztutowie: W służbie społecznej. Losy Polaków z Wolnego Miasta Gdańska na przykładzie dr. Władysława Pniewskiego, dr. Franciszka Kręckiego i dr. Bernarda Filarskiego
  Prof. dr hab. Ewa Graczyk, Uniwersytet Gdański: Co zrobić z niewygodną outsiderką? Stanisława Przybyszewska w Gdańsku
  Prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński, Uniwersytet Gdański: Związki Zenona Przybyszewskiego z Gdańskiem
 • 14.45-15.30 – dyskusja i podsumowanie, zamknięcie konferencji.

SPACER – ok. 5 minut – do Muzeum Bursztynu, ul. Wielkie Młyny 16 (naprzeciw Muzeum Nauki Gdańskiej)

 • 15.35 – 16.40 – Obiad w Muzeum Bursztynu

SPACER – ok. 20 minut - do siedziby Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki, ul. Chlebnicka 2 (na tyłach Dworu Artusa), gdzie będą miały miejsce

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
Galeria Punkt w siedzibie Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki, ul. Chlebnicka 2

 • 17.00-18.00 – Powitanie w Gdańskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuki;
 • „Gdańscy artyści Przybyszewskiemu”, część druga sesji poetyckiej Gdańskiego Klubu Poetów wraz z koncertem muzycznym Studia Wokalnego UG.
 • 18.00 – 18.40 – Wernisaż wystawy pt. Rentgenogramy duszy – List do Stanisława Przybyszewskiego – malarstwo Grzegorza Steca, którego obrazy znajdują się na okładkach edycji Dzieł literackich S. Przybyszewskiego (Kraków, 2022–24). Wprowadzenie wygłosi prof. Piotr Józefowicz z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • 18.40-20.30 – Poczęstunek na tarasie Galerii Punkt