GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

 

GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Societas Scientiarum Gedanensis
The Scientific Society of Gdańsk

 

Liczba członków: 539

 

Prezesi:  

Jan Pomierski (1922-26) Marcin Dragan (1926-39, 1945-56)
Tadeusz Bilikiewicz (1956-59) Stanisław Hiller (1959-63)
Wacław Balcerski (1963-65) Józef Sawlewicz (1965-71)
Robert Szewalski (1971-73) Gotfryd Kupryszewski (1973-1979)
Roman Wapiński (1979-1985) Włodzimierz Prosnak (1985-1995)
Marek Latoszek (1995-1998) Jan Drwal (1998-2012)
Marek Wesołowski (2012-2013) Jerzy Błażejowski (2013-...)

 

Sekretarze Generalni:

Władysław Cieszyński (1922-23, 1924-25) Aniela Walterówna (1923-24)
Kazimierz Szymański (1925-28) Adam Czartkowski (1929-36)
Marian Pelczar (1937-39, 1945-56) Bernard Janik (1956-59)
Marian Antosz (1965-67) Stanisław Sokół (1967-68)
Roman Wapiński (1968-69) Romuald Cebertowicz (1969-71)
Mieczysław Eugeniusz Myśliwiec (1971-73) Andrzej Zbierski (1973-1991)
Jan Majewski (1991-1998) Roman Kaliszan (1998-2001)
Jerzy Błażejowski (2001-2013) Jerzy Gwizdala (2013-2020)

 

Gdańskie Towarzystwo Naukowe jest kontynuatorem Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku, utworzonego w 1922 r. z inicjatywy Polonii Gdańskiej.