GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Komitet Honorowy

Bogdan Borusewicz

– Wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Dariusz Drelich

– Wojewoda Pomorski

Mieczysław Struk

– Marszałek Województwa Pomorskiego

Tadeusz Wojda

– Arcybiskup Metropolita Gdański

Marcin Hintz

– Biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Alksandra Dulkiewicz

– Prezydent Miasta Gdańska

Wojciech Szczurek

– Prezydent Miasta Gdynia

Jacek Karnowski

– Prezydent Sopotu

Marcin Gruchała

– Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Krzysztof Wilde

– Rektor Politechniki Gdańskiej

Piotr Stepnowski

– Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

Krzysztof Polkowski

– Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Ryszard Minkiewicz

– Rektor Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Adam Weintrit

– Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Tomasz Szubrycht

– Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Waldemar Tłokiński

– Rektor Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku, przewodniczący KRZaSP

Iwona Hofman

– Przewodnicząca Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk

Grzegorz Węgrzyn

– Prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku

Józef Borzyszkowski

– Przewodniczący Rady Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w Gdańsku

Janusz Limon

– Prezes senior Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku

Adriana Zaleska-Medynska

– Dyrektor Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita

Lawrence Ugwu

– Dyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku

Anna Walczak

– Dyrektor Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk

Roman Perucki

– Dyrektor Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku

Marek Więcławek

– Dyrektor Cappelli Gedanensis

Jerzy Starak

– Prezes Rady Nadzorczej Polpharma S.A.