GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Ogłoszenie

Zaproszenie

Gdańskie Towarzystwo Naukowe
uprzejmie zaprasza na
WALNE ZEBRANIE

które odbędzie się w czwartek, dnia 1 lipca 2021 roku, o godz. 13:00,
w Sali Teatralnej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
przy ul. Wita Stwosza 51 w Gdańsku (obok Rektoratu)

PREZES
(-) Prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski

PORZĄDEK OBRAD

Część I – otwarta

 1. Powitanie uczestników
 2. Wręczenie Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena za rok 2020
 3. Wręczenie dyplomów laureatom nagród naukowych Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska za rok 2020

Część II – sprawozdawcza

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wykład dr hab. inż. Wiktorii Wojnicz, prof. PG Egzoszkielety: zastosowania i wyzwania 
 3. Wybór przewodniczącego i dwóch sekretarzy Zebrania
 4. Przyjęcie protokołu Walnego Zebrania GTN z dnia 24 września 2020 roku (protokół do wglądu w Biurze GTN)
 5. Sprawozdanie Zarządu za rok 2020 (tekst do wglądu w Biurze GTN)
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (protokół z kontroli do wglądu w Biurze GTN)
 7. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 8. Przyjęcie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 9. Udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej
 10. Wolne wnioski

W związku z wystąpieniem stanu epidemii prosimy o zachowanie szczególnych środków ostrożności:
- odstępu 1,5 metra od innych osób, zasłonięcia ust i nosa

Pełna treść ogłoszenia tutaj.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Ukazał się drugi tom cyklu Uniwersytet Gdański – struktury, postacie, wydarzenia pod redakcją Dominika Bienia.

Bodźcem do powstania niniejszego zbioru był konkurs na wspomnienia o Wyższej Szkole Pedagogicznej, Wyższej Szkole Ekonomicznej i Uniwersytecie Gdańskim oraz planowana na marzec 2020 r. konferencja „Uniwersytet Gdański i jego historia". Nadesłane teksty zawierają wspomnienia i wywiady z absolwentami oraz pracownikami tych trzech uczelni oraz prezentują poszczególne jednostki UG.

W pierwszym tomie znalazły się artykuły o charakterze popularnonaukowym, wspomnienia i wywiady, drugi tom mieści z kolei teksty opatrzone aparatem naukowym. W założeniu obydwa tomy stanowią początek cyklu, a jego kolejne części będą się ukazywać po planowanych na następne lata konferencjach, których tematem wiodącym ma być Uniwersytet Gdański.

W niniejszej monografii autorzy rozważają, jak Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego stało się prekursorem orientalistyki i azjoznawstwa na Uniwersytecie Gdańskim (Zbigniew Landowski), przyglądają się procesowi kształtowania polityki informacyjnej i wizerunku uczelni (Beata Czechowska-Derkacz), czy zgłębiają historię Wydziału Nauk Społecznych (Tadeusz Dmochowski) i Instytutu Pedagogiki (Romuald Grzybowski).

Autorami tekstów są nie tylko doświadczeni badacze, przedstawiciele władz poszczególnych jednostek, ale także m.in. młodzi naukowcy, dawni studenci i pracownicy. Otwarta koncepcja publikacji ma zachęcić przedstawicieli różnych grup, bez względu na ich wiek czy status w hierarchii akademickiej, do udziału w tworzeniu kolejnych tomów cyklu, a jedynym wymogiem stawianym autorom jest obecność Uniwersytetu Gdańskiego na kartach ich tekstów.

Ogłoszenie

Zapraszamy

na wykład Pana doktora Piotra KotlarzaPoczątki państwowości”,
który odbędzie się 10 czerwca (czwartek) o godz. 17.00, w Galerii Madison w Gdańsku przy ul. Rajskiej, kawiarnia Pellowski (I piętro).

Więcej o treści wykładu: https://miesiecznik-wobec.pl/2021/wyklady-u-pellowskiego-poczatki-panstwowosci-piotr-kotlarz/

Będzie to kolejne spotkanie w ramach cyklu „Wykłady u Pellowskiego”, współorganizowanego przez Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych GTN

Poprzednie: https://www.youtube.com/watch?v=l31ieD1xA_A