GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

jak wszyscy wiemy od prawie roku Ukraińcy walczą nie tylko o swoją wolność, ale również o naszą. Pomocy udzielają różne organizacje, ale potrzeby są o wiele większe niż możliwości. Jedną z takich organizacji jest Zupa na Monciaku, fundacja zajmująca się bezdomnymi i potrzebującymi, od 24 lutego lutego 2022 również pomocą dla Ukrainy, beneficjentami ich pomocy jest ludność cywilna i walczący Ukraińscy żołnierze. Każdego miesiąca na Ukrainę dostarczane są transporty potrzebnych rzeczy, ostatni w poprzedni weekend - dostarczono ponad 7 ton różnych rzeczy, niektórzy wyceniają ją na mln zł.. Ze szczegółami ich działalności można się zapoznać https://www.facebook.com/ZupaNaMonciaku.

Apeluje o włączenie się o włączenie się do tej akcji w jakiejkolwiek formie oraz o dalsze upowszechnianie i zachęcanie do udzielania pomocy Ukraińcom,
pozdrawiam Roman Beger.

 

Dane Fundacji:

Zupa na Monciaku
Al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk
KRS: 0000989660
NIP: 9571147793
REGON: 522970473

dane rachunku bankowego:

Zupa na Monciaku
mBank
70 1140 2004 0000 3102 8286 2597
dane rachunku do przelewów zagranicznych:
Numer rachunku IBAN: PL70 1140 2004 0000 3102 8286 2597
Numer BIC: BREXPLPWMBK

Ogłoszenie

Zapraszamy

na spotkanie naukowe 29 stycznia br., godz. 16.00,
połączone z prezentacją przekładu "Księgi Dworzanina" Baldassare Castiglione,
autorstwa Pani dr Agnieszki Pudlis z Wydziału I Nauk Społecznych i Humanistycznych GTN.

Książka należy do kanonu najważniejszych dzieł w kulturze światowej i udostępnienie jej w języku polskim stanowi znaczące wydarzenie.

Spotkanie odbędzie się w trybie zdalnym.

Link:
https://nowyteatr.org/pl/kalendarz/przeklad-przed-korekta-agnieszka-pudlis

"Księga Dworzanina" Baldassare Castiglione - Il libro del cortegiano Baltassare Castiglione opublikowane w roku 1528 stało się jednym z ważniejszych, jeśli nie najważniejszych, dzieł renesansu. Jego oddziaływanie sięgnęło aż po wieki XIX i XX, i zapoczątkowało coś, co dzisiejsi badacze określają jako „proces cywilizacyjny”. Utwór ten doczekał się przekładów na kilka języków europejskich jeszcze w XVI wieku, a na gruncie kultury polskiej słynnej adaptacji Łukasza Górnickiego „Dworzanin polski”. Prezentowany tom FORUM ARTIS RHETORICAE jest monotematyczny i przynosi tłumaczenie wraz z komentarzem I księgi dzieła, natomiast w przygotowaniu do druku znajduje się całość dzieła.

Dr Agnieszka (Agnese) Pudlis - poetka i tłumacz literatury z języków włoskiego, francuskiego i angielskiego. Poza poezją tłumaczy również francuskie i włoskie teksty historyczne i naukowe oraz włoską literaturę dawną. W roku 2009 została objęta Mecenatem Państwa otrzymując stypendium twórcze na przekład „Il libro del Cortegiano” [Księga Dworzanina] Baldassare Castiglione (pierwszy polski przekład tego dzieła). Spolszczyła również teksty osiemnastowiecznych teoretyków sztuki (m. in. Francesco Algarottiego). Doktoryzowała się z zakresu historii estetyki.

Jakub Zdzisław Lichański – polski historyk literatury i kultury, profesor doktor habilitowany, teoretyk i praktyk w zakresie retoryki, krytyk literacki.

Ogłoszenie

Wydział II Nauk Biologicznych i Medycznych Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

ZAPRASZA

na wykład prof. dr. hab. inż. Pawła Sachadyna,
kierownika Laboratorium Biotechnologii Regeneracyjnej Wydziału Chemicznego PG,

pt.: "FARMAKOLOGICZNA AKTYWACJA ENDOGENNEGO POTENCJAŁU REGENERACYJNEGO"

Wykład odbędzie się w dniu 19 stycznia 2023 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali seminaryjnej nr 204 w budynku Atheneum Gedanense Novum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy al. Zwycięstwa 41/42 w Gdańsku.

 

Przewodnicząca Wydziału II GTN                                   Sekretarz Wydziału II GTN

    prof. dr hab. Lidia Wolska                                         dr hab. Krzysztof Rębała