GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Ogłoszenie

Szanowni Państwo

4 czerwca 2024 roku Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin i Gdańskie Towarzystwo Naukowe organizują Konferencję Naukową CIRCULAR MINE–TECH Energia, Woda, Środowisko w Przeróbce Surowców w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku, która będzie kontynuowana 5 i 6 czerwca w Ekologicznym Ośrodku Wypoczynkowym Sudomie w Rybakach koło Kościerzyny.

Konferencja ma na celu integrację środowisk naukowych i przemysłowych związanych z szeroko pojętą przeróbką surowców mineralnych a zarazem intensyfikację współpracy z otoczeniem społeczno–gospodarczym z publikacją wyników badań w czasopismach wydawanych przez Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin i Gdańskie Towarzystwo Naukowe: Inżynieria Mineralna i Rocznik Gdański.

Tematyka wydarzenia koncentruje się na zagadnieniach związanych z energetycznym bilansowaniem procesów technologicznych i wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych, zarządzaniem zasobami wodnymi, obiegami wodnymi i oczyszczaniem wód procesowych w korelacji z pozyskiwaniem surowców pierwotnych lub wtórnych oraz gospodarką surowcami, z uwzględnieniem gospodarki obiegu zamkniętego.

Konferencja CIRCULAR MINE–TECH została objęta honorowymi patronatami:
JM Rektora Akademii Górniczo–Hutniczej im. St. Staszica prof. dr. hab. inż. Jerzego Lisa,
JM Rektora Politechniki Gdańskiej prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Wilde,
JM Rektora Politechniki Poznańskiej, prof. dr. hab. inż. Teofila Jesionowskiego,
JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka,
JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr. hab. Piotra Stepnowskiego
oraz Dyrektora Instytutu Techniki Górniczej KOMAG dr. hab. inż. Dariusza Prostańskiego, prof. ITG KOMAG.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Konferencji, a szczególnie w sesji która odbędzie się 4 czerwca w Nadbałtyckim Centrum Kultury i towarzyszącym jej koncercie (programy poniżej).

więcej ...

Ogłoszenie

Szanowni Państwo!

23 maja Nadbałtyckie Centrum Kultury i Gdańskie Towarzystwo Naukowe organizują kolejne cykliczne wydarzenie serii współczesne problemy nauki i kultury. Tegoroczne Seminarium dedykowane jest technologicznym, ekonomicznym, zdrowotnym i społecznym aspektom energetyki klasycznej i odnawialnej. Prezentacje na tegorocznym Seminarium będą skupiały się między innymi na zagadnieniach kosztów środowiskowych i zdrowotnych pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, przyszłości energetyki wiatrowej pozyskiwanej na polskich obszarach morskich oraz przyszłości ogniw paliwowych w motoryzacji.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Seminarium, które będzie okazją do wysłuchania interesujących prelekcji dotykających żywotnych dla współczesnego świata problemów.

Termin: 23 maja, godz. 10.00-12.45
Wstęp: wolny
Miejsce: NCK – Ratusz Staromiejski, Sala Mieszczańska, ul. Korzenna 33/35

Ogłoszenie

ZAPROSZENIE

Otwarte seminarium z cyklu

KONFLIKT: SZTUKA, POLITYKA I EDUKACJA
w ramach działalności międzynarodowej sieci Studies on Conflict, Art, Politics, and Education (SCAPE), organizowane przez Uniwersytet Gdański (Wydział Nauk Społecznych: Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Społecznej – seminarium doktorskie prof. Marii Mendel)

HOMO AMBULANS
Spotkanie z dr Pauliną Drewnowską
(architekt wnętrz, doktor sztuki)

Wprowadzenie:
Prof. dr hab. Jacek Dominiczak, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Termin: 23 kwietnia 2024 (wtorek), godz. 16.30-19.00
Miejsce: Wydział Nauk Społecznych UG, Bażyńskiego 4 sala A-210 (parter).

Pełna treść ogłoszenia tutaj

Życzenia