GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Podziękowania

 

Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Panu Andrzejowi Dudzie dziękujemy za objęcie obchodów 100-lecia TPNiS, GTN, GTPS Patronatem Narodowym w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Wybitnym osobowościom świata nauki, kultury, polityki i biznesu oraz duchowieństwa dziękujemy za godne uczestnictwo w Komitecie Honorowym obchodów 100-lecia TPNiS, GTN, GTPS.

Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Pomorskiego oraz Filharmonii Bałtyckiej dziękujemy za nieocenione wsparcie przy organizacji Gali i Koncertu dedykowanych 100-leciu towarzystw.

Urzędowi Miasta Gdańsk, Muzeum Gdańska, Uniwersytetowi Gdańskiemu (Wydziałowi Zarządzania) i Politechnice Gdańskiej dziękujemy za wszechstronną pomoc w zorganizowaniu III Kongresu Towarzystw Naukowych, a Cappelli Gedanensis za uświetnienie wspaniałym koncertem uroczystego otwarcia Kongresu.

Nadbałtyckiemu Centrum Kultury dziękujemy za współorganizację Seminarium Naukowego dedykowanego 100-leciu towarzystw.

Uniwersytetowi Gdańskiemu, Wydawnictwu UG oraz Bibliotece UG dziękujemy za współpracę w zorganizowaniu uroczystego zakończenia obchodów 100. rocznicy powstania Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w II Wolnym Mieście Gdańsku.

Gdańskiemu Uniwersytetowi Medycznemu oraz Polpharmie S.A. dziękuję za znaczące wsparcie finansowe wydania książki zatytułowanej "100 lat Gdańskiego Towarzystwa Naukowego kontynuatora tradycji Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuki w Gdańsku".

Uniwersytetowi Gdańskiemu, Wydziałowi Ekonomicznemu UG oraz Wydziałowi Nauk Społecznych UG dziękujemy za znaczące wsparcie finansowe wydania specjalnego tomu (LXXXI) Rocznika Gdańskiego dedykowanego 100-leciu towarzystw.

Polskiej Akademii Nauk dziękujemy za wszechstronne wsparcie finansowe i organizacyjne wydarzeń kongresowych.

Wydziałowi Chemii UG dziękujemy za wsparcie finansowe organizacji wydarzeń kongresowych.

Organizatorom Festiwalu Wilno w Gdańsku 2022 dziękujemy za umożliwieni przedstawienia informacji o jubileuszu 100-lecia w panelu "Gdańska i wileńska nauka. Wokół wspólnego losu, tradycji i wartości".

Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej dziękujemy za pomoc w obsłudze organizacji III Kongresu Towarzystw Naukowych oraz uroczystego zakończenia obchodów 100. rocznicy powstania TPNiS.

Instytucjom i osobom, które przyczyniły się do uświetnienia obchodów 100-lecia powstania Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku oraz kontynuatorów jego tradycji Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki serdecznie dziękują i życzą wszelkiej pomyślności

 

Prezes

Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki

Beniamin Koralewski

Prezes

Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

Jerzy Błażejowski