GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Osoby/instytucje - wymienione alfabetycznie -
uhonorowane Medalem 100-lecia TPNiS, GTN, GTPS

 

1

Ewa

Adamska

Kierownik Referatu ds. Mecenatu Kultury Urzędu Miejskiego w Gdańsku

2

Monika

Bąk

Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

3

Roman

Beger

Dyrektor senior biura Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

4

Jarosław

Biłat

Ekonomista, zasłużony dla Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki

5

Jerzy

Błażejowski

Prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

6

Jadwiga

Boczar

Dyrektor senior biura Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

7

Bogdan

Borusewicz

Wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

8

Izabela

Borys

Dyrektor biura Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

9

Józef

Borzyszkowski

Przewodniczący Rady Stacji Polskiej Akademii Umiejętności w Gdańsku

10

Monika

Chabior

Zastępca Prezydent Miasta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania

11

Zbigniew

Czernicki

Prezydium Rady Towarzystw Naukowych Polskiej Akademii Nauk

12

Kazimierz

Darowicki

Skarbnik Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

13

Dariusz

Drelich

Wojewoda Pomorski

14

Jakub

Drewnowski

Przewodniczący Klubu Młodych Naukowców Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

15

Aleksandra

Dulkiewicz

Prezydent Miasta Gdańska

16

Joanna

Fac-Beneda

Przewodnicząca Wydziału V Nauk o Ziemi Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

17

Jacek

Friedrich

Dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku

18

 

FSNT-NOT

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelna Organizacja Techniczna

19

Sławomir

Grabowy

Artysta (grafik)

20

Beata

Grobelna

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

21

Marcin

Gruchała

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

22

Zbigniew

Grzonka

Rektor senior Uniwersytetu Gdańskiego

23

Andrzej

Grzywacz

Prezydium Rady Towarzystw Naukowych Polskiej Akademii Nauk

24

Michał

Harciarek

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

25

Marcin

Hintz

Biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

26

Iwona

Hofman

Przewodniczaca Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk

27

Andrzej

Januszajtis

Profesor senior Politechniki Gdańskiej

28

Marta

Jaszewska

Aktorka

29

Grażyna

Jaśkowiak

Dyrektor senior Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego

30

Małgorzata

Jędryczka

Rada Towarzystw Naukowych Polskiej Akademii Nauk

31

Barbara

Jóźwiak

Ekonomistka, zasłużona dla Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki 

32

Irena

Kadulska

Profesor senior Uniwersytetu Gdańskiego

33

Joanna

Kamień

Dyrektor - Redaktor Naczelna Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego

34

Andrzej

Kansy

Komitet Organizacyjny III Kongresu Towarzystw Naukowych

35

Jacek

Karnowski

Prezydent Sopotu

36

Ryszard

Katulski

Wiceprezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

37

Zygmunt

Kitowski

Rektor senior Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni,
zastępca sekretarza generalnego Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

38

Arnold

Kłonczyński

Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego

39

Beniamin

Koralewski

Prezes Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki

40

Ryszard

Kosiedowski

Chemik, zasłużony dla Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki 

41

Elżbieta

Kowalska-Matuszewska

Artystka (grafik, malarz)

42

Henryk

Krawczyk

Rektor senior Politechniki Gdańskiej

43

Zbigniew

Kruszewski

Prezydium Rady Towarzystw Naukowych Polskiej Akademii Nauk

44

Grażyna

Krzemińska

Artystka (malarz)

45

Ryszard

Kul

Artysta (malarz)

46

Jan Ryszard

Kurylczyk

Wojewoda Pomorski senior

47

Wiktoria

Kusińska

Ekonomistka, Mecenas Kultury, zasłużona dla Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki  

48

Wojciech

Kuźmierkiewicz

Prezes senior Naukowej Fundacji Polpharmy

49

Bernard

Lammek

Rektor senior Uniwersytetu Gdańskiego

50

Hugon

Lasecki

Artysta (malarz), poeata

51

Janusz

Limon

Prezes senior Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku

52

Izabela

Lubowiecka

Przewodnicząca Wydziału IV Nauk Technicznych Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

53

Agata

Łapińska-Kołodzińska

Prezes Naukowej Fundacji Polpharmy

54

Małgorzata

Mańka

Rada Towarzystw Naukowych Polskiej Akademii Nauk

55

Michał

Markuszewski

Prorektor ds. nauki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

56

Maria

Mendel

Przewodnicząca Wydziału I Nauk Społecznych i Humanistycznych Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

57

Sławomir

Milewski

Prorektor ds. nauki Politechniki Gdańskiej 

58

Ryszard

Minkiewicz

Rektor Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

59

Jerzy

Mosek

Prawnik, zasłużony dla  dla Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki 

60

Beata

Możejko

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, redaktor LXXI tomu "Rocznika Gdańskiego"

61

Waldemar

Ossowski

Dyrektor Muzeum Gdańska

62

Gagik

Parsamian

Artysta (malarz)

63

Maria

Pelczar

Dyrektor senior Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk

64

Roman

Perucki

Dyrektor Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku

65

Krzysztof

Polkowski

Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

66

Anna

Popiel

Artystka (grafik)

67

Janusz

Rachoń

Rektor senior Politechniki Gdańskiej

68

Apolonia

Rybczyńska

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

69

Ewa Maria

Siedlecka

Przewodnicząca Wydziału III Nauk Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

70

Barbara

Słowińska-Galon

Artystka (malarz)

71

Anna

Sokolska

Artystka (grafik, malarz)

72

Jerzy

Starak

Prezes Rady Nadzorczej Polpharma S.A.

73

Piotr

Stepnowski

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, sekretarz generalny Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

74

Piotr

Storoniak

Profesor UG, zasłużony dla Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

75

Mieczysław

Struk

Marszałek Województwa Pomorskiego

76

Jakub

Szadaj

Przewodniczący Niezależnej Gminy Wyznania Mojżeszowego

77

Grzegorz

Szamocki

Zastępca sekretrza generalnego Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

78

Zofia

Szczerkowska

Przewodniczaca senior Komisji Rewizyjnej Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

79

Wojciech

Szczurek

Prezydent Miasta Gdynia

80

Mirosław

Szreder

Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

81

Tomasz

Szubrycht

Rektor-komendant Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni,
zastępca sekretarza generalnego Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

82

Józef

Szudy

Profesor senior Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

83

Edyta

Szurowska

Prorektor ds. Klinicznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

84

Andrzej

Taranek

Artysta (grafik)

85

Lawrence

Ugwu

Dyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku

86

Anna

Walczak

Dyrektor Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk

87

Adam

Weintrit

Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

88

Michał

Wera

Doktor UG, zasłużony dla Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

89

Marek

Wesołowski

Wiceprezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

90

Grzegorz

Węgrzyn

Prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej

91

Piotr

Wierzbicki

Dyrektor Archiwum Państwowego w Gdańsku

92

Marek

Więcławek

Dyrektor Cappelli Gedanensis

93

Krzysztof

Wilde

Rektor Politechniki Gdańskiej

94

Edmund

Wittbrodt

Rektor senior Politechniki Gdańskiej, przewodniczący Sądu Honrowego Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

95

Tadeusz

Wojda

Arcybiskup Metropolita Gdański

96

Lidia

Wolska

Przewodnicząca Wydziału II Nauk Biologicznych i Medycznych Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

97

Wojciech

Woźniak

Artysta (malarz)

98

Romuald

Zabielski

Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk

99

Adriana

Zaleska-Medynska

Dyrektor Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita

100

Władysław

Zawistowski

Dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego