GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

III Kongres Towarzystw Naukowych

"Społeczny wymiar działalności towarzystw naukowych"

 

Gdańsk - Sopot
20-22 października 2022 roku

 

Organizatorzy

 

 

Komitety

 

Komitet honorowy

- prof. dr hab., czł. rzecz. PAN Jerzy Duszyński – prezes Polskiej Akademii Nauk
- prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

 

Komitet naukowy

- prof. dr hab. Iwona Hofman – przewodnicząca Rady Towarzystw Naukowych PAN,
prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej
- prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski – prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego
- prof. dr hab., czł. koresp. PAN. Romuald Zabielski – wiceprezes Polskiej Akademii Nauk
- prof. dr hab., czł. rzecz. PAN Andrzej Grzywacz – Polskie Towarzystwo Leśne
- prof. dr hab., czl. rzecz. PAN Andrzej Legocki – Polskie Towarzystwo Biochemiczne
- prof. dr hab., czł. rzecz. PAN Małgorzata Mańka – Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne
- prof. dr hab., czł. koresp. PAN Małgorzata Jędryczka – Polskie Towarzystwo Genetyczne
- prof. dr hab. Zbigniew Kruszewski – Towarzystwo Naukowe Płockie
- prof. dr hab. Zbigniew Czernicki – Polskie Towarzystwo Neurochirurgów
- prof. dr hab. Wiesław Nagórko – Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
- prof. dr hab. Paweł Golik – przewodniczący Rady Upowszechniania Nauki PAN

 

Komitet organizacyjny

- prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski – przewodniczący, prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego
- prof. dr hab. Iwona Hofman – przewodnicząca, przewodnicząca Rady Towarzystw Naukowych PAN,
prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej
- mgr inż. Tadeusz Majsterkiewicz – sekretarz, sekretarz Rady Towarzystw Naukowych PAN

- członkowie Komitetu

- prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński – Instytut Kaszubski w Gdańsku
- dr hab., prof. AM Andrzej Kansy – Towarzystwo Naukowe Płockie
- dr hab., prof. PG Beata Krawczyk – Federacja Polskich Towarzystw Medycznych,
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów
- dr Michał Wera – Gdańskie Towarzystwo Naukowe
- mgr Izabela Borys – Gdańskie Towarzystwo Naukowe
- mgr Joanna Mizeraczyk – Oddział Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
- mgr Sylwia Skotnicka – Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej

 

 

Program otwarcia

Dwór Artusa w Gdańsku
20 października (czwartek) 2022 roku

Godzina 10.00–13.00

 • Powitanie i wprowadzenie
  • – prof. dr hab. Iwona Hofman, przewodnicząca Rady Towarzystw Naukowych PAN
  • – prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski, prezes GTN
 • Wystąpienia organizatorów
  • – Pani Ewy Adamskiej, przedstawiciela prezydent Miasta Gdańska
  • – prof. dr hab. Pawła Golika, Przewodniczącego Rady Upowszechniania Nauki PAN
  • – dr hab. Waldemara Ossowskiego, prof. UG, dyrektora Muzeum Gdańska
 • Wystąpienia gości/odczytanie adresów okolicznościowych
  • – Pana Dariusza Drelicha, wojewody pomorskiego
  • – prof. dr hab. Marcina Gruchały, Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
   przewodniczącego Zgromadzenia Związku Uczelni w Gdańsku
   im. Daniela Fahrenheita
 • Wręczenie Medali 100-lecia TPNiS/GTN/GTPS
 • Promocja książki „Społeczny ruch naukowy w procesie zmian”, prof. dr hab. Zbigniew Kruszewski
 • Prezentacja księgi pamiątkowej i specjalnego tomu (LXXXI) „Rocznika Gdańskiego” dedykowanych 100-leciu TPNiS/GTN, prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski
 • Wykłady inauguracyjne
  • – „Komunikacja naukowa i popularyzacja wiedzy jako społeczne zobowiązania
   towarzystw naukowych”, prof. dr hab. Iwona Hofman
  • – „Współdziałanie Polskiej Akademii Nauk ze społecznym ruchem naukowym”,
   prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, czł. rzecz. PAN i mgr inż. Tadeusz Majsterkiewicz
  • – „Wkład towarzystw naukowych w tworzenie i rozwój uczelni wyższych w Polsce”,
   prof. KSW Stanisław Kunikowski

Godzina 13.00–13.40

 • Koncert Cappelli Gedanensis

Godzina 13.40–15.00

 • Poczęstunek

 

Koncert Cappelli Gedanensis 

Magdalena Lewandowska, mezzosopran
Cappella Gedanensis, zespół instrumentalny

W. Kilar - Walc z filmu "Trędowata"
G. Bizet - Habanera
Suita Polskie seriale I (aranż. R. Kłoczko)
H. Wars - Miłość Ci wszystko wybaczy z filmu "Szpieg w masce"
Suita Polskie seriale II (aranż. R. Kłoczko)
Ch. Dumont - Non, je ne regrette rien z repertuaru Edith Piaf
W. Kilar - Ziemia obiecana
A. Piazzola - Libertango
J. Wasowski - Walc Embarasse z repertuaru Ireny Santor

 

Program ramowy 21-22 października

21 października 2022 r. (piątek)

Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie (ul. Piaskowa 9)

  9.00–9.30 – Wystąpienia zaproszonych gości

 • – prof. dr. hab. czł. koresp. PAN Romualda Zabielskiego, wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk
 • – prof. dr. hab. czł. koresp. PAN Grzegorza Węgrzyna, prezesa Oddziału PAN w Gdańsku

  9.30–11.00  Sesja plenarna I (Duża Aula)

11.00–11.30  Przerwa kawowa

11.30–13.30  Sesja plenarna I c.d. (Duża Aula)

13.30–14.30  Przerwa obiadowa - Catering

14.30–16.00  Sesje problemowe (sale A –F)

16.00–16.30  Przerwa kawowa

16.30–18.00  Sesje problemowe c.d. (sale A –F)

           18.00  Uroczysta kolacja

 

22 października 2022 r. (sobota)
Politechnika Gdańska (ul. Gabriela Narutowicza 11/12 – budynek z 1904 r.)

    8.30–9.30 – Zebranie plenarne Rady Towarzystw Naukowych

10.00–11.30 – Sesja plenarna II

11.30–12.00 – Przerwa kawowa

12.00–14.30 – Sesja plenarna II c.d.

 • – Dyskusja ogólna
 • – Przyjęcie stanowiska Kongresu
 • – Podsumowanie i zamknięcie Kongresu

           14.30 – Obiad – Catering

 

Program 21 października

II dzień (piątek) - Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie (ul. Piaskowa 9)


godz. 9.00–11.00
SESJA PLENARNA I (Duża Aula) – prowadzący prof. dr hab. med. Zbigniew Czernicki, prof. dr hab., czł. rzecz. PAN Andrzej Grzywacz

Wystąpienia:

 • – Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk prof. dr. hab., czł. koresp. PAN Romualda Zabielskiego
 • – Prezesa Oddziału PAN w Gdańsku prof. dr. hab., czł. koresp. PAN Grzegorza Węgrzyna

Referaty plenarne:

 1. Rola towarzystw naukowych ogólnych i regionalnych w rozwoju nauki i aktywizacji środowisk lokalnych  prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski – Gdańskie Towarzystwo Naukowe
 2. Społeczny ruch naukowy a uregulowania prawne  prof. dr hab. Zbigniew Kruszewski – Towarzystwo Naukowe Płockie
 3. Integracyjna funkcja towarzystw naukowych  prof. dr hab. Piotr Kostyło – Polskie Towarzystwo Pedagogiczne

Dyskusja

godz. 11.00–11.30
Przerwa kawowa

godz. 11.30–13.30
SESJA PLENARNA I c.d. (Duża Aula) – prowadzący prof. dr hab. med. Zbigniew Czernicki, prof. dr hab., czł. rzecz. PAN Andrzej Grzywacz,)

Referaty plenarne:

 1. Rola naukowych towarzystw medycznych w kształtowaniu polityki zdrowotnej państwa - prof. dr hab. med. Zbigniew Czernicki – Polskie Towarzystwo Neurochirurgów
 2. Rola stowarzyszeń naukowo-technicznych NOT w szerzeniu wiedzy i wskazywaniu działań na rzecz Przemysłu 4.0 -prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
 3. Drapieżna nauka – drapieżne publikacje i ich skutki dla dyscyplin naukowych w Polsce. Przykład nauk o polityce i administracji – prof. dr hab. Magdalena Musiał-Karg, prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski – Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych

Dyskusja

godz. 13.30 –14.30
Przerwa obiadowa - Catering

godz. 14.30 –18.00
SESJE PROBLEMOWE

SESJA I – SALA A  Wkład towarzystw ogólnych i regionalnych w rozwój nauki i regionów (prowadzący dr hab., prof. UAM Andrzej Gulczyński, prof. dr hab. Andrzej Wac-Włodarczyk), z przerwą kawową w godz. 16.00–16.30

 1. 165 lat działalności społecznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk  dr hab., prof. UEP Filip Kaczmarek – Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 2. Łódzkie Towarzystwo Naukowe i jego wkład w upowszechniania nauki, techniki i sztuki  prof. dr hab. Antoni Różalski, prof. dr hab. Wanda M. Krajewska – Łódzkie Towarzystwo Naukowe
 3. Efemeryczne dziedzictwo Gdańska jako wspólnoty wiedzy. Perspektywa kultury heweliuszowskiej  prof. dr hab. Maria Mendel – Gdańskie Towarzystwo Naukowe
 4. Biblioteki ogólnych regionalnych towarzystw naukowych i ich znaczenie w zmieniającym się pejzażu nauki – dr hab., prof. AKal Krzysztof Walczak – Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 5. Rola Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego w środowisku lokalnym i regionalnym  dr Ireneusz Żuchowski – Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika
 6. Animacyjna działalność Towarzystwa Ziemi Kozielskiej w kształtowaniu kapitałów miejskich (1963-2022)  dr hab., prof. UO Edward Nycz, dr Patrycja Kaszubska-Dziergas – Towarzystwo Ziemi Kozielskiej
 7. Biografistyka w działalności regionalnych towarzystw naukowych. Przegląd inicjatyw – dr Bogumiła Celer – Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

SESJA II A – SALA B  Działania towarzystw w naukach społecznych i humanistycznych w kształtowaniu postaw i świadomości społecznej (prowadząca: dr hab., prof. ISl PAN Anna Engelking), z przerwą kawową w godz. 16.00–16.30

 1. Upowszechnianie wiedzy i szerzenie kultury ekonomicznej jako statutowe zadania Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego  dr hab. Beata Majecka – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 2. Towarzystwo Literackie imienia Adama Mickiewicza w Polsce i w Gdańsku  dr hab., prof. UG Zbigniew Kaźmierczyk – Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
 3. Polskie Towarzystwo Nautologiczne. 100 lat nauki, edukacji i gospodarki morskiej w Polsce  dr hab., prof. UM Marek Grzybowski – Polskie Towarzystwo Nautologiczne
 4. Kreowanie kultury publicznej i wyobraźni społecznej w działalności Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego  dr hab., prof. UWr Katarzyna Majbroda – Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
 5. Pandemia pomogła w podniesieniu efektywności upowszechniania wiedzy socjologicznej przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne  mgr Zbigniew Rykowski, dr Agata Bachórz – Polskie Towarzystwo Socjologiczne
 6. Współpraca Towarzystwa Kultury Języka ze szkołami i władzami samorządowymi w ocalaniu od zapomnienia resztek gwary oraz dawnej kultury ludowej  dr hab., prof. UW Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska – Towarzystwo Kultury Języka
 7. Równia pochyła czy chwilowy kryzys? Znaczenie towarzystw naukowych w środowisku akademickim – dr Robert Sarnecki – Polskie Towarzystwo Pedagogiczne

SESJA II B  SALA C  Działania towarzystw w naukach społecznych i humanistycznych w kształtowaniu postaw i świadomości społecznej (prowadzące: prof. dr hab. Iwona Hofman, dr hab., prof. UJ Diana Pietruch-Reizes), z przerwą kawową w godz. 16.00–16.30

 1. Zadania Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami w rozwoju i upowszechnianiu nauki  dr hab., prof. UŚl. Ilona Copik – Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami
 2. Rola Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej w rozwoju i upowszechnianiu nauki  ks. prof. dr hab. Michał Drożdz – Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej
 3. Nauka o Stosunkach Międzynarodowych jako nauka stosowana. Studium przypadku agresji Rosji na Ukrainę  prof. dr hab. Marian Edward Halizak – Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych
 4. Certyfikacja zawodowa ergonomistów w działalności Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego  dr hab. inż. Maciej Sydor, Beata Mrugalska, Marcin Butlewski – Polskie Towarzystwo Ergonomiczne
 5. Działalność Polskiego Towarzystwa Językoznawczego w czasie pandemii – w latach 2020-22  dr hab., prof. UG Katarzyna Wojan – Polskie Towarzystwo Językoznawcze
 6. Prakseologiczne aspekty wykluczenia społecznego – mgr. inż. Tadeusz Berliński – Towarzystwo Naukowe Prakseologii
 7. Krótka prezentacja Societas Humboldtiana Polonorum  dr hab., prof. UG Sławomir Steinborn – Societas Humboldtiana Polonorum

SESJA III – SALA D – Działania towarzystw w naukach biologicznych i rolniczych na rzecz rozwoju nauki (prowadzące: prof. dr hab., czł. rzecz. PAN Małgorzata Mańka, prof. dr hab., czł. koresp. PAN Małgorzata Jędryczka), z przerwą kawową w godz. 16.00–16.30

 1. Polskie Towarzystwo Botaniczne – retrospekcja i spojrzenie w przyszłość – prof. dr hab. Anna Mikuła – Polskie Towarzystwo Botaniczne
 2. Społeczny wymiar 140 lat działalności Polskiego Towarzystwa Leśnego – dr inż. Wojciech Gil, dr inż. Jan Łukaszewicz – Polskie Towarzystwo Leśne
 3. Historia i teraźniejszość Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika – prof. dr hab. Elżbieta Pyza, dr hab. Stanisław Knutelski – Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika
 4. Naukowy i społeczny wymiar działalności Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego w dobie pandemii COVID-19 – prof. dr hab., czł. koresp. PAN Małgorzata Jędryczka, prof. dr hab., czł. rzecz. PAN Małgorzata Mańka – Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne
 5. Polskie Towarzystwo Technologów Żywności w rozwoju i upowszechnianiu nauki – dr hab. inż., prof. UPP Dorota Piasecka-Kwiatkowska – Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
 6. Wkład Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych w rozwój nauki i upowszechnianie wiedzy  prof. dr hab. Piotr Siwek – Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych
 7. Naukowy i społeczny wymiar badań genetycznych – prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska – Polskie Towarzystwo Genetyczne
 8. Wkład Polskiego Towarzystwa Mykologicznego w nowoczesne formy upowszechniania wiedzy o grzybach  dr inż. Monika Urbaniak, dr hab., prof. UW Marta Wrzosek – Polskie Towarzystwo Mykologiczne
 9. Polskie Towarzystwo Antropologiczne w kształtowaniu świadomości społecznej na temat zmienności biologicznej i ewolucji człowieka – dr Aleksandra Pudło – Polskie Towarzystwo Antropologiczne

SESJA IV – SALA E – Działania towarzystw w naukach ścisłych i technicznych oraz naukach o Ziemi na rzecz rozwoju gospodarki (prowadzący: prof. dr hab. Marek Sarna, prof. dr hab. Leszek Sirko), z przerwą kawową w godz. 16.00–16.30

 1. Rola Polskiego Towarzystwa Fizycznego w rozwoju i popularyzacji fizyki  prof. dr hab. Leszek Sirko – Polskie Towarzystwo Fizyczne
 2. Polskie Towarzystwo Geograficzne – wyzwania drugiego stulecia  dr hab., prof. UAM Małgorzata Mazurek, dr hab., prof. UŚl Urszula Myga-Piątek – Polskie Towarzystwo Geograficzne
 3. 100-lecie działalności Polskiego Towarzystwa Astronomicznego – prof. dr hab. Marek J. Sarna – Polskie Towarzystwo Astronomiczne
 4. Wkład Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej w rozwój i upowszechnianie nauki  prof. dr hab. Barbara Pacewska, dr inż. Iwona Wilińska, prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski – Polskie Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy Termicznej
 5. Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich – stan obecny i wyzwania na przyszłość  dr hab., prof. UMK Piotr Weckwerth – Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
 6. Wkład czasopism naukowo-technicznych w kształtowanie świadomości społecznej oraz rozwój nauki, kultury i gospodarki – mgr Jolanta Czudak-Tomaka – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT – Wydawnictwo „SIGMA”
 7. Towarzystwo Kultury i Historii Techniki FSNT NOT na rzecz kształtowania postaw i świadomości społecznej – mgr inż. Bronisław Hynowski  Towarzystwo Kultury i Historii Techniki FSNT NOT

SESJA V – SALA F – Działania towarzystw medycznych na rzecz poprawy zdrowia społeczeństwa (prowadzący: prof. dr hab. Jacek Imiela, prof. dr hab. med. Zbigniew Czernicki), z przerwą kawową w godz. 16.00–16.30

 1. Interdyscyplinarne bezpieczeństwo pacjenta  prof. dr Janusz Andres – Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 2. Rola interny we współczesnej medycynie  prof. dr hab. Jacek Imiela – Towarzystwo Internistów Polskich
 3. Działania Polskiego Towarzystwa Okulistycznego na rzecz pacjentów i społeczności okulistycznej w latach 2016-2022 – prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon – Polskie Towarzystwo Okulistyczne
 4. Mózg wymaga więcej uwagi?  prof. dr hab. Andrzej Szutowicz – Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego
 5. Wkład Polskiego Towarzystwa Dietetyki w rozwój i upowszechnianie nauki – dr n. o zdr. Grzegorz Kostelecki – Polskie Towarzystwo Dietetyki

 

Program 22 października

III dzień (sobota) – Politechnika Gdańska (ul. Gabriela Narutowicza 11/12 – budynek z 1904 r.):

godzina 8.30–9.30
       Zebranie plenarne Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN

godz. 10.00–14.00 (15.00), z przerwą kawową 11.30 – 12.00
SESJA PLENARNA II (prowadzący: prof. dr hab. Iwona Hofman, prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski)

 1. Akademia Inżynierska w Polsce jako kontynuator tradycji przedwojennej Akademii Nauk Technicznych  prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik – Politechnika Śląska, Akademia Inżynierska w Polsce, prof. dr hab. inż. Dariusz Świsulski – Politechnika Gdańska
 2. Potencjał i praktyka popularyzacji nauki w dobie medialnych przemian (post) pandemicznych – dr hab., prof. UMCS Danuta Kępa-Figura, dr Grzegorz D. Stunża – Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej
 3. Zaangażowanie towarzystw naukowych w rozwój młodych badaczy. Praktyki i doświadczenia Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej – dr hab., prof. UG Małgorzata Łosiewicz – Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej
 4. Zainteresowanie doktorantów działalnością towarzystw naukowych  dr hab., prof. UJ Diana Pietruch-Reizes – Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej
 5. Dyskusja ogólna
 6. Przyjęcie stanowiska Kongresu w sprawie sytuacji społecznego ruchu naukowego
 7. Podsumowanie i zamknięcie Kongresu – prof. dr hab. Iwona Hofman
 8. Obiad  Catering (godz. 14.30)