GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Walne Zebranie członków GTN

Gdańskie Towarzystwo Naukowe

WALNE ZEBRANIE

czwartek, dnia 26 maja 2022 roku

godzina 13.00 w I terminie (godzina 13.15 w II terminie),

Sala Mieszczańska Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku (ul. Korzenna 33/35)

 

PORZĄDEK OBRAD

Część I - otwarta

 • Powitanie uczestników
 • Wręczenie Nagród Miasta Gdańska dla młodych naukowców im. Jana Uphagena za rok 2021
 • Wręczenie dyplomów laureatom Nagród Naukowych Prezydenta Miasta Gdańska i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2021
 • Wręczenie medali 100-lecia TPNiS/GTN/GTPS
 • Przerwa

Część II – sprawozdawczo-wyborcza

 • Otwarcie Zebrania
 • Wybór przewodniczącego i dwóch sekretarzy Zebrania
 • Nadanie godności członka honorowego prof. Józefowi Borzyszkowskiemu i prof. Januszowi Rachoniowi
 • Przyjęcie protokołu Walnego Zebrania GTN w dniu 1 czerwca 2021 roku (protokół do wglądu w Biurze GTN)
 • Sprawozdanie Zarządu za rok 2021 (tekst do wglądu w Biurze GTN)
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (protokół z kontroli do wglądu w Biurze GTN)
 • Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 • Przyjęcie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 • Udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej
 • Wybory prezesa oraz członków: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego
 • Wolne wnioski