GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Ogłoszenie

Informacja o nagrodach Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych pracowników nauki za rok 2022

Zarząd Gdańskiego Towarzystwa Naukowego na posiedzeniu w dniu 27 marca 2023 roku postanowił przyznać pięć równorzędnych nagród Prezydenta Miasta Gdańska i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego dla młodych pracowników nauki za rok 2022, następującym osobom:

w Wydziale I Nauk Społecznych i Humanistycznych
dr inż. arch. Hannie Obracht-Prondzyńskiej za monografię „Małe miasta pomorskie w procesie metropolizacji

w Wydziale II Nauk Biologicznych i Medycznych
dr Marcie Tomczyk za cykl publikacji „Badania mechanizmów oraz poszukiwania biomarkerów i terapii w chorobie Huntingtona

w Wydziale III Nauk Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych
dr. inż. Michałowi Winiarskiemu za cztery artykuły naukowe obejmujące badania relacji między strukturą krystaliczną, wiązaniami chemicznymi i właściwościami fizycznymi w związkach międzymetalicznych na przykładzie faz Heuslera i związków z klastrami endohedralnymi

w Wydziale IV Nauk Technicznych
dr. inż. Erwinowi Wojtczakowi za rozprawę doktorską „Non-destructive diagnostics of adhesive joints using elastic wave propagation (Diagnostyka nieniszcząca połączeń klejonych za pomocą propagacji fal sprężystych)
dr inż. Agnieszce Szucie za rozprawę doktorską „Byłe porty lotnicze jako element dziedzictwa architektonicznego i urbanistycznego”.