GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Ogłoszenie

Zapraszamy

na spotkanie naukowe 29 stycznia br., godz. 16.00,
połączone z prezentacją przekładu "Księgi Dworzanina" Baldassare Castiglione,
autorstwa Pani dr Agnieszki Pudlis z Wydziału I Nauk Społecznych i Humanistycznych GTN.

Książka należy do kanonu najważniejszych dzieł w kulturze światowej i udostępnienie jej w języku polskim stanowi znaczące wydarzenie.

Spotkanie odbędzie się w trybie zdalnym.

Link:
https://nowyteatr.org/pl/kalendarz/przeklad-przed-korekta-agnieszka-pudlis

"Księga Dworzanina" Baldassare Castiglione - Il libro del cortegiano Baltassare Castiglione opublikowane w roku 1528 stało się jednym z ważniejszych, jeśli nie najważniejszych, dzieł renesansu. Jego oddziaływanie sięgnęło aż po wieki XIX i XX, i zapoczątkowało coś, co dzisiejsi badacze określają jako „proces cywilizacyjny”. Utwór ten doczekał się przekładów na kilka języków europejskich jeszcze w XVI wieku, a na gruncie kultury polskiej słynnej adaptacji Łukasza Górnickiego „Dworzanin polski”. Prezentowany tom FORUM ARTIS RHETORICAE jest monotematyczny i przynosi tłumaczenie wraz z komentarzem I księgi dzieła, natomiast w przygotowaniu do druku znajduje się całość dzieła.

Dr Agnieszka (Agnese) Pudlis - poetka i tłumacz literatury z języków włoskiego, francuskiego i angielskiego. Poza poezją tłumaczy również francuskie i włoskie teksty historyczne i naukowe oraz włoską literaturę dawną. W roku 2009 została objęta Mecenatem Państwa otrzymując stypendium twórcze na przekład „Il libro del Cortegiano” [Księga Dworzanina] Baldassare Castiglione (pierwszy polski przekład tego dzieła). Spolszczyła również teksty osiemnastowiecznych teoretyków sztuki (m. in. Francesco Algarottiego). Doktoryzowała się z zakresu historii estetyki.

Jakub Zdzisław Lichański – polski historyk literatury i kultury, profesor doktor habilitowany, teoretyk i praktyk w zakresie retoryki, krytyk literacki.