GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Ogłoszenie

Zapraszamy na

obchody 95. urodzin Güntera Grassa, laureata Literackiej Nagrody Nobla i honorowego obywatela Miasta Gdańska.

Cykl wydarzeń jubileuszowych Gdańskie GRASSowania _2022 (6−9 X 2022) obejmuje międzynarodową konferencję jubileuszową Günter Grass. Dialogi i konfrontacje interkulturowe / Interkulturelle Dialoge und Auseinandersetzungen / Intercultural Dialogues and Encounters, Gdańsk 6−9 X 2022 wraz z programem towarzyszącym. Konferencja odbywa się także w ramach jubileuszu 100-lecia powstania Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku (TPNiS), którego kontynuatorem jest Gdańskie Towarzystwo Naukowe (GTN) – współorganizator spotkania grassoznawców.

Program konferencji dostępny jest tutaj.