GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Ogłoszenie

ZAPROSZENIE

Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych GTN
wraz z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

zaprasza na seminarium (online),
na którym wystąpi Pani profesor Joanna Moczydłowska z Politechniki Białostockiej,
autorka głośnej książki „Organizacja inteligentna generacyjnie” (2018).

Seminarium odbędzie się 13 maja br. W godz. 17.30-18.20,
link: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

O prelegentce:

Prof. Dr hab. Joanna Moczydłowska, profesor tytularny w dziedzinie nauk społecznych. Specjalizacja: zarządzanie kapitałem ludzkim oraz psychologia organizacji. Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia, habilitacja z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Pracownik Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, Kierownik Katedry Zarządzania, Ekonomii i Finansów, wykładowca w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Nauczyciel akademicki, autorka licznych programów studiów podyplomowych i wykładowca EMBA, MBA HR oraz MBA w ochronie zdrowia. Doradca personalny, konsultant, trener. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Redaktor naczelna kwartalnika naukowego „Akademia Zarządzania”; w latach 2012 – 2015 zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Przedsiębiorstwo Przyszłości”. Ekspert w licznych projektach badawczych. Członek rad naukowych międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych.

Pełna treść ogłoszenia tutaj.