GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Ogłoszenie

Informacja o nagrodach Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych pracowników nauki za rok 2021.

Nagrody przyznano następującym osobom:

w Wydziale I Nauk Społecznych i Humanistycznych – mgr Katarzynie Warskiej za monografię „Schulz w kanonie. Recepcja szkolna w latach 1945-2018” oraz wysoką aktywność naukową Kandydatki, której rezultatem są liczne publikacje naukowe, a także działalność związana z popularyzacją nauki

w Wydziale II Nauk Biologicznych i Medycznych – dr Lidi Gaffke za rozprawę doktorską pt. „Zmiany w procesach komórkowych jako nowy aspekt patogenezy mukopolisacharydoz: badania transkryptomiczne"

w Wydziale III Nauk Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych – dr. inż. Damianowi Głowienka za działalność naukową w roku 2021 r. przedstawioną w trzech artykułach naukowych dotyczących badań zjawisk zachodzących w ogniwach słonecznych na bazie materiałów perowskitowych

w Wydziale IV Nauk Technicznych – dr. inż. Michałowi Bartmańskiemu za cykl publikacji pt. „Powłoki kompozytowe przeznaczone na implanty tytanowe o wysokiej i długotrwałej efektywności antybakteryjnej w stosunku do bakterii szpitalnych”

w Wydziale V Nauk o Ziemi – dr Marcie Aleksandrze Wenta za rozprawę doktorską pt. „Numerical modeling and observations of atmospheric boundary layer over sea ice”