GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Ogłoszenie

ZAPROSZENIE

na zebranie sprawozdawczo-wyborcze Wydziału IV Nauk Technicznych Gdańskiego Towarzystwa Naukowego,
które odbędzie się 23 marca 2022 roku,
o godz. 16.00 – pierwszy termin; o godz. 16.15 – drugi termin,
w budynku Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, przy ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku
(sala seminaryjna Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych, EA427, IV piętro)

Planowany porządek zebrania

Część I - otwarta

  1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad – Przewodniczą-ca Wydziału IV - dr hab. inż. Izabela Lubowiecka, prof. PG.
  2. Wykład Pani dr inż. Beaty Zimy, pt. Monitoring strukturalny z wykorzystaniem propagacji fal: metody próbkowania oszczędnego oraz komunikacja akustyczna.
  3. Dyskusja wokół wykładu.

Część II – sprawozdawczo-wyborcza

  1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  2. Wybory członków Komisji Skrutacyjnej.
  3. Sprawozdanie ustępującego Prezydium – dr hab. inż. Izabela Lubowiecka, prof. PG; dr hab. inż. Jakub Drewnowski, prof. PG; dr hab. inż. Sławomir Jerzy Ambroziak, prof. PG; dr inż. Piotr Rajchowski.
  4. Dyskusja nad sprawozdaniem. 
  5. Udzielenie absolutorium ustępującemu Prezydium.
  6. Wybory Prezydium Wydziału IV na kadencję 2022-2025.
  7. Wolne wnioski.

Pełna treść ogłoszenia tutaj

Przewodnicząca Wydziału IV Nauk Technicznych GTN
dr hab. inż. Izabela Lubowiecka, prof. PG