GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Ogłoszenie

Zaproszenie

Gdańskie Towarzystwo Naukowe
uprzejmie zaprasza na
WALNE ZEBRANIE

które odbędzie się w czwartek, dnia 1 lipca 2021 roku, o godz. 13:00,
w Sali Teatralnej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
przy ul. Wita Stwosza 51 w Gdańsku (obok Rektoratu)

PREZES
(-) Prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski

PORZĄDEK OBRAD

Część I – otwarta

 1. Powitanie uczestników
 2. Wręczenie Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena za rok 2020
 3. Wręczenie dyplomów laureatom nagród naukowych Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska za rok 2020

Część II – sprawozdawcza

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wykład dr hab. inż. Wiktorii Wojnicz, prof. PG Egzoszkielety: zastosowania i wyzwania 
 3. Wybór przewodniczącego i dwóch sekretarzy Zebrania
 4. Przyjęcie protokołu Walnego Zebrania GTN z dnia 24 września 2020 roku (protokół do wglądu w Biurze GTN)
 5. Sprawozdanie Zarządu za rok 2020 (tekst do wglądu w Biurze GTN)
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (protokół z kontroli do wglądu w Biurze GTN)
 7. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 8. Przyjęcie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 9. Udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej
 10. Wolne wnioski

W związku z wystąpieniem stanu epidemii prosimy o zachowanie szczególnych środków ostrożności:
- odstępu 1,5 metra od innych osób, zasłonięcia ust i nosa

Pełna treść ogłoszenia tutaj.