GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Ogłoszenie

Szanowni Państwo!

W dniu 27 maja 2021 roku, w godzinach 10.00–14.00, istnieje możliwość uczestnictwa w konferencji pod hasłem „Komunikacja w nauce. Komunikowanie wiedzy. Rola Towarzystw Naukowych” organizowanej przez Radę Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

W konferencji można uczestniczyć on-line korzystając z linku:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a020c13d03fed4223ba7c197a55832ccf%40thread.tacv2/1620728586865?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%22e1bc5724-713d-4cc6-a2f7-37daac719434%22%7d

Program konferencji:

10.00-10.15 – otwarcie konferencji
10.15-12.00 – panel I

  • Dr hab. Marcelina Zuber, prof. nadzw., Komunikowanie o nauce jako odpowiedź na wyzwania współczesności
  • Prof. dr hab. Remigiusz Sapa, Informacja w komunikacji naukowej
  • Dr hab. Paweł Nowak, prof. nadzw., Komunikacja odbiorcy, komunikacja z odbiorcą i komunikacja odbiorcą a skuteczność porozumiewania się w przestrzeni publicznej XXI wieku 
  • Prof. dr hab. Paweł Golik, Popularyzacja nauki – krajobraz i wyzwania

12.00-12.10 – przerwa
12.10-13.30 – panel II

  • Prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas, Pandemia jako konstrukt medialny
  • Dr hab. Emanuel Kulczycki, prof. nadzw., Wielojęzyczne komunikacje naukowców w naukach humanistycznych i społecznych
  • Prof. dr hab. Iwona Hofman, dr Karolina Burno-Kaliszuk, mgr Sylwia Skotnicka, mgr Kinga Ludwik, Medialne strategie komunikowania polskich towarzystw naukowych

13.30-13.45 – zakończenie konferencji

Życzę interesującego uczestnictwa w ważnym wydarzeniu naukowym.

Prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, członek Rady Towarzystw Naukowych