GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w zdalnych spotkaniach naukowych Oddziału Gdańskiego PTG i GTN.

W najbliższym czasie odbędą się trzy spotkania, w dniach 26.11, 10.12.2020 oraz 21.01.2021. Będą one przeprowadzone na platformie Microsoft Teams. Poniżej znajdą Państwo bezpośrednie linki do spotkań oraz odnośniki do opisów poszczególnych prezentacji.

Linki do spotkań:

26 listopada 2020Marek Dąbrowski opowiada o Bałkanach - opis tutaj:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODBhMmJkNmMtZWYzYS00MTE5LTljMjctZDYwMGE4N2RlZDI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22e7d4e7f5-cfe2-4d1a-95df-946c84cc9dc4%22%7d

10 grudnia 2020 – Zuzanna Lipińska i Marlena Pawłowska z pasją o torfowiskach - opis tutaj:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2U0MjdjNTEtZjExZi00MmVhLThmODgtMjQ2Njg1YzgyOWUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22e7d4e7f5-cfe2-4d1a-95df-946c84cc9dc4%22%7d

21 stycznia 2021 – Włodzimierz Golus i "Małe jest piękne, czyli oczka" - opis tutaj:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTZiN2Q1MTQtNjg5ZS00NWZjLWJmNzYtNTI5ZmI4ZmUzODY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22e7d4e7f5-cfe2-4d1a-95df-946c84cc9dc4%22%7d