GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Ogłoszenie

Ustanowiono Nagrodę i Medal im. prof. Romana Kaliszana

Dnia 7 października bieżącego roku podpisane zostało porozumienie między Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Fundacją Naukową Polpharmy i Gdańskim Towarzystwem Naukowym o ustanowieniu
Nagrody i Medalu im. Romana Kaliszana.

Informacja o tym wydarzeniu dostępna jest na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego pod adresem: https://gumed.edu.pl/61883.html.