GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Ogłoszenie

 Wydział II Nauk Biologicznych i Medycznych Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

zaprasza na wykład prof. dr hab. Jędrzeja Antosiewicza,
kierownika Zakładu Bioenergetyki i Fizjologii Wysiłku Fizycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu GUMed, pt.:

"ŻELAZO NA CZERWONYM DYWANIE"

Wykład odbędzie się w dniu 14 lutego 2020 r. (piątek) o godz. 14:00 w auli Auditorium Primum im. prof. Olgierda Narkiewicza w budynku Atheneum Gedanense Novum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy al. Zwycięstwa 41/42 w Gdańsku.

 

Przewodnicząca Wydziału II GTN              Sekretarz Wydziału II GTN

prof. dr hab. Lidia Wolska                       dr hab. Krzysztof Rębała