GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Ogłoszenie

.

ZAPROSZENIE

Gdańskie Towarzystwo Naukowe
uprzejmie zaprasza na


WALNE ZEBRANIE


które odbędzie się we czwartek, dnia 23 maja 2019 roku,
w pierwszym terminie – o godz. 14:45,
w drugim terminie – o godz. 15:00,
w budynku Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bielańska 5, sala 30
w Gdańsku

 

PORZĄDEK OBRAD
Część I – otwarta

 1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad
 2. Wręczenie dyplomów laureatom nagród naukowych GTN za rok 2018
 3. Odczyt pt: Zanieczyszczenie środowiska związkami zaburzającymi funkcjonowanie układu endokrynnego wygłosi prof. dr hab. Lidia Wolska

 

Część II – sprawozdawcza

 1. Wybór przewodniczącego i dwóch sekretarzy Zebrania
 2. Przyjęcie protokołu Walnego Zebrania GTN z dnia 17 maja 2018 roku (protokół do wglądu w Biurze GTN)
 3. Sprawozdanie Zarządu za rok 2018 (tekst do wglądu w Biurze GTN)
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (protokół z kontroli do wglądu w Biurze GTN)
 5. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 6. Przyjęcie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 7. Udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej
 8. Wybory Prezesa oraz członków: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego
 9. Wolne wnioski

 

 

SEKRETARZ GENERALNY                                                                 PREZES 

              (-) Prof. dr hab. Jerzy Gwizdała                                        (-) Prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski

 

Pełna treść ogłoszenia tutaj.