GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Ogłoszenie

Gdańskie Towarzystwo Naukowe

uprzejmie zaprasza na

 WALNE ZEBRANIE

  które odbędzie się we czwartek, dnia 17 maja 2018 roku,

w Audytorium Primum im. Olgierda Narkiewicza, budynek AGN, Al. Zwycięstwa 41/42

w Gdańsku

w pierwszym terminie - o godz. 14:45,

w drugim terminie - o godz. 15:00,

 

PORZĄDEK OBRAD

 

Część I – otwarta

 

1.     Wprowadzenie

2.     Wręczenie dyplomu Członka Honorowego prof. dr. hab. Romanowi Kaliszanowi

3.     Wręczenie dyplomów laureatom nagród naukowych GTN za rok 2017

4.    Odczyt pt:   Wieczysta konwersja energii – wygłosi prof. dr hab. inż. Janusz Badur

 

Część II – sprawozdawcza

 

1.     Wybór przewodniczącego i dwóch sekretarzy Zebrania

2.     Przyjęcie protokołu Walnego Zebrania GTN z dnia 18 maja 2017 roku (protokół do wglądu

       Biurze GTN)

3.     Sprawozdanie Zarządu za rok 2017 oraz przedstawienie planu działania w roku 2018 (tekst

       do wglądu w Biurze GTN)

4.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (protokół z kontroli do wglądu w Biurze GTN)

5.     Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu i Komisji Rewizyjnej

6.     Przyjęcie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej

7.     Udzielenie absolutorium Zarządowi

Wolne wnioski             

 

Pełna treść ogłoszenia tutaj.