GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Ogłoszenie

Prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski laureatem nagrody

Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki

Gdańskie Towarzystwo Naukowe

 Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt poinformować, że laureatem przyznanych już po raz 33 Honorowych Nagród GTPSza 2016 rok został Pan Prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego Prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski. Uhonorowano go nagrodą w dziedzinie kultury i nauki za całokształt dokonań w tym zakresie. Ponadto nagrodzeni zostali: Prof. nadzw. Roman Gajewski (ASP w Gdańsku) – w dziedzinie plastyki, Igor Michalski – w dziedzinie teatru, Dr Monika Milewska (UG) – w dziedzinie literatury, Henryk Pietkiewicz – w dziedzinie fotografii artystycznej, Dr hab. Andrzej Mikołaj Szadejko (Prof. AM w Gdańsku) – w dziedzinie muzyki, Larry Ugwu (dyrektor Nadbałtyckiego centrum Kultury) w – dziedzinie kultury.

Gala wręczenia Honorowych Nagród GTPS oraz nagród 46 edycji konkursu Pomorska Grafika Roku rozpocznie  się 20 października 2017 r. (piątek) o godz. 17 w Galerii GTPS „Punkt” (I piętro) przy ul. Chlebnickiej 2 w Gdańsku. Obie wyżej wymienione nagrody są ze sobą, tradycyjnie już, związane, gdyż laureaci Honorowych Nagród GTPS otrzymują je w formie zwycięskiej grafiki. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Z wyrazami szacunku

 Sekretarz Zarządu GTPS

  dr Jarosław Balcewicz