GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Ogłoszenie

Gdańskie Towarzystwo Naukowe

 uprzejmie zaprasza na

 WALNE ZEBRANIE

 które odbędzie się we czwartek, dnia 18 maja 2017 roku,

w sali 411 (4. piętro) Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 8 w Gdańsku

NOWY REKTORAT

w pierwszym terminie - o godz. 14:45,

w drugim terminie - o godz. 15:00,

 

SEKRETARZ GENERALNY                                                PREZES

           (-) Prof. dr hab. Jerzy Gwizdała                         (-) Prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski

 

PORZĄDEK OBRAD

Część I – otwarta

1.     Wprowadzenie

2.     Odczyt pt:  Susze w Polsce a cyrkulacja termohalinowa Atlantyku Północnego wygłosi prof. dr hab. Andrzej A. Marsz

3.     Wręczenie dyplomów laureatom nagród naukowych GTN za rok 2016

 

Część II – sprawozdawcza

1.     Wybór Przewodniczącego i dwóch Sekretarzy Zebrania

2.     Przyjęcie protokołu Walnego Zebrania GTN z dnia 12 maja 2016 roku (protokół do wglądu w Biurze GTN)

3.     Sprawozdanie Zarządu za rok 2016 oraz przedstawienie planu działania w roku 2017 (tekst do wglądu w Biurze GTN)

4.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (protokół z kontroli do wglądu w Biurze GTN)

5.     Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu i Komisji Rewizyjnej

6.     Przyjęcie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej

7.     Rozpatrzenie wniosku o nadanie godności Członka Honorowego GTN prof. dr. hab. Romanowi Kaliszanowi

8.     Udzielenie absolutorium Zarządowi

9.     Wolne wnioski              

 

Pełna treść zaproszenia tutaj.