GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Ogłoszenie

Zaproszenie,

Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych Gdańskiego Towarzystwa Naukowego
zaprasza na zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się w dniu 18 lutego 2016 roku, o godz. 16.00 – pierwszy termin, o godz. 16.15 – drugi termin, w sali nr 81 (I piętro) budynku UG przy ul. Bielańskiej 5 w Gdańsku.

Porządek zebrania

Część I - otwarta

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad – Przewodnicząca I Wydziału - prof. Maria Mendel

2. Wykład Doktora Marcina Boryczko z Uniwersytetu Gdańskiego, członka Wydziału I, uczestnika projektu „Wspólny Pokój Gdańsk” zrealizowanego w ramach działalności Wydziału I w latach 2013-2015; kierow-nika kursu GTN zorganizowanego przez Wydział I: „Badacz i Animator Miejskich Przestrzeni (BAMP, 2014): Pamięć i animacja przestrzeni miejskiej na przykładzie działalności grup rekonstrukcji historycznej. Casus gdański.

3. Dyskusja

Część II - sprawozdawczo-wyborcza

1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

2. Wybory członków Komisji Skrutacyjnej

3. Sprawozdanie ustępującego Prezydium – prof. Maria Mendel, dr Jarosław Balcewicz, dr Maciej Bakun

4. Dyskusja nad sprawozdaniem

5. Udzielenie absolutorium ustępującemu Prezydium

6. Wybory Prezydium Wydziału I na kadencję 2016-2019

7. Uchwała w sprawie rekomendacji do Komitetu Redakcyjnego „Rocznika Gdańskiego” na kadencję 2016-2019 (podlega zatwierdzeniu przez Zarząd GTN)

8. Wolne wnioski

Przewodnicząca Wydziału I 
Nauk Społecznych i Humanistycznych GTN
Prof. dr hab. Maria Mendel

 

W załączeniu pełna treść ogłoszenia i sprawozdanie za 2015 rok.