GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Ogłoszenie

Gdańskie Towarzystwo Naukowe
uprzejmie zaprasza na

WALNE ZEBRANIE

 które odbędzie się w czwartek, dnia 21 maja 2015 roku,
w pierwszym terminie - o godz. 14.45,
w drugim terminie - o godz. 15.00,
w siedzibie Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bielańskiej 5, sala 30, II piętro.

PORZĄDEK OBRAD

Część I – otwarta

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad
2. Odczyt wygłosi dr ARTUR SIKORSKI „Do zakochania jeden krok…”, czyli o chemicznych aspektach miłości”
3. Wręczenie dyplomów laureatom nagród naukowych Prezydenta Miasta Gdańska i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2014

Część II – sprawozdawcza

1. Wybór Przewodniczącego i dwóch Sekretarzy Zebrania
2. Przyjęcie protokołu Walnego Zebrania GTN z dnia 15 maja 2014 roku (protokół do wglądu w Biurze GTN)
3. Sprawozdanie Zarządu za rok 2014 (tekst do wglądu w Biurze GTN)
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (protokół z kontroli do wglądu w Biurze GTN)
5. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu i Komisji Rewizyjnej
6. Przyjęcie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej
7. Udzielenie absolutorium Zarządowi
8. Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej
9. Wolne wnioski

(pełna treść listu tutaj)