GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Ogłoszenie

Gdańskie Towarzystwo Naukowe
uprzejmie zaprasza na

WALNE ZEBRANIE

które odbędzie się w czwartek, dnia 15 maja 2014 roku,
w pierwszym terminie - o godz. 14.45,
w drugim terminie - o godz. 15.00,
w siedzibie Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bielańskiej 5, sala 30, II piętro.

PORZĄDEK OBRAD

Część I – otwarta

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad
2. Odczyt wygłosi dr KRZYSZTOF RĘBAŁA „PROJEKT GENOGRAFICZNY NA KASZUBACH I KOCIEWIU. O HISTORII SŁOWIAN ZAPISANEJ W DNA”
3. Wręczenie dyplomów laureatom nagród naukowych GTN za rok 2013

Część II – sprawozdawcza

1. Wybór Przewodniczącego i dwóch Sekretarzy Zebrania
2. Przyjęcie protokołu Walnego Zebrania GTN z dnia 16 maja 2013 roku (protokół do wglądu w Biurze GTN)
3. Sprawozdanie Zarządu za rok 2013 (tekst do wglądu w Biurze GTN)
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (protokół z kontroli do wglądu w Biurze GTN)
5. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu i Komisji Rewizyjnej
6. Przyjęcie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej
7. Udzielenie absolutorium Zarządowi
8. Wybory uzupełniające do Sądu Honorowego
9. Wolne wnioski

(pełna treść listu tutaj)