GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych

zaprasza na konferencję naukową w 90-lecie powstania „Rocznika Gdańskiego”

 27 stycznia (sobota) 2018 roku, godz. 11.00-16.00

w zabytkowej części budynku Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bielańska 5

11.00-11.15   POWITANIE

Przewodniczący GTN, prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski

Przewodnicząca Wydziału I Nauk Społecznych i Humanistycznych GTN, prof. dr hab. Maria Mendel

11.15-13.00  SESJA I (wystąpienia i dyskusja)

Dr Maciej Bakun: Początki „Rocznika Gdańskiego”

Dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk: Gimnazjum Polskie w WMG w tekstach autobiograficznych żydowskich uczniów. Frank Meisler: „Zaułkami pamięci” i Mira Ryczke-Kimmelman: „Life beyond the Holocaust”

Prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski: Studenci polscy w politechnice w Gdańsku w okresie międzywojennym

Prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski: Polonia gdańska wobec nazizmu niemieckiego 1939-1940

Ewa Grot, kierownik Oddziału Muzeum Stutthof w Sopocie: Dr Franciszek Kręcki - działacz Polonii Gdańskiej stracony w obozie Stutthof w 1940 roku

Dr Agnieszka Bzymek: Biografia rekonstrukcyjna Władysława Pniewskiego z orientacją na resilience

 

13.00 – 13.30   PRZERWA NA POCZĘSTUNEK

13.30-15.00   SESJA II (wystąpienia i dyskusja)

Prof. dr hab. Józef Borzyszkowski: Gdańskie Towarzystwo Naukowe a Kaszubi i kaszubszczyzna

Prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński: Tematyka kaszubska na łamach „Rocznika Gdańskiego”

Prof. dr hab. Irena Kadulska, Dr Piotr Kąkol: Józef Wybicki pod patronatem GTN, na łamach „Rocznika Gdańskiego”                 i w uroczystościach Miasta Gdańska

Prof. dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz: głos w dyskusji - z perspektywy Autorki artykułów, m.in. o Józefie Wybickim, publikowanych w „Roczniku Gdańskim”

15.00-15.30   PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

15.30  KONCERT MUZYKI KLASYCZNEJ

Magdalena Klauze (skrzypce) i Daniel Kurys (akordeon)

Pani Magdalena Klauze i Pan Daniel Kurys, to wielokrotnie nagradzani studenci gdańskiej Akademii Muzycznej.

Wśród najnowszych osiągnięć, zwycięstwo w konkursie o Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska w edycji za rok 2017,  „Młody Gdańszczanin”

 

 Pełna treść ogłoszenia tutaj.