GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Ogłoszenie

I ZJAZD KLUBU MŁODYCH NAUKOWCÓW PRZY GDAŃSKIM TOWARZYSTWIE NAUKOWYM
ZAKOŃCZONY SUKCESEM, 11.06.2016 KOCIEWIE

 

DNIA 11.06.2016 NA KOCIEWIU w siedzibie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego odbył się I ZJAZD KLUBU MŁODYCH NAUKOWCÓW GTN wraz z warsztatami pt. ,,Nauka i biznes” oraz szkoleniem z zasad bezpieczeństwa i obsługi różnych rodzajów broni palnej.  Wyjazd był bardzo intensywny, a Młodzi Naukowcy Gdańskich Uczelni (m.in. PG, UG, GUMed) mieli okazję zapoznać się z obecnymi trendami w nauce/biznesie oraz prowadzić  konstruktywne dyskusje nad możliwościami zdobycia finansowania i komercjalizacji badań wraz z zaproszonymi wybitnymi przedstawicielami świata nauki (m.in. uczestnicy programu Top 500 Innovators/USA, Transformation/Szwecja) i przemysłu (międzynarodowe konsorcjum Xylem Water Solutions/Polska). Nie zabrakło również imprez towarzyszących o charakterze integracyjnym m.in. turniej strzelecki z broni sportowej o trofeum KMN GTN na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Starogardzie Gdańskim, czy też wspólnej biesiady przy ognisku do późnych godzin wieczornych.

Program I Zjazdu KMN zawierał między innymi:

1. Otwarcie I Zjazdu KMN GTN oraz powitanie uczestników przez Przewodniczącego KMN
Dr inż. Jakuba Drewnowskiego

2. Przedstawienie obecnych członków Prezydium KMN GTN.

3. Prezentacja portfolio i możliwości dalszego rozwoju uczestników programu KMN GTN.

4. Przemowa powitalna wygłoszona przez Wiceprezesa Gdańskiego Towarzystwa Naukowego - Prof. dr hab. Marka Wesołowskiego

5. Historia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Starogardzie Gdańskim - p. Marcin Tyda

6. Wprowadzenie do tematyki warsztatów - Dr inż. Jakub Drewnowski

7. Wykłady zaproszonych gości dotyczące współpracy nauki z biznesem w ramach EU, Norway Fund, Top 500 Innovators, Transformation prowadzone przez ekspertów
(Dr  Ewelina Król, Mgr Magdalena Apollo).

8. Przedstawienie projektu platformy współpracy nauki z przemysłem (Dr inż. Michał Miotk, Xylem Water Solutions Polska).

9. Wspólny obiad dla uczestników Zjazdu w Starogardzie Gdańskim.

10. Szkolenie z zasad bezpieczeństwa i obsługi różnych rodzajów broni palnej zapewnione przez profesjonalnego instruktora, członka Kurkowego Bractwa Strzeleckiego – p. Marcin Tyda

11. Turniej strzelecki z broni sportowej o trofeum KMN GTN.

12. Impreza integracyjna o charakterze biesiadnej przy ognisku.

 

 

Prezydium KMN serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom I Zjazdu KMN, członkom KMN i GTN, zaproszonym gościom oraz ekspertom świata nauki i przemysłu, a przede wszystkim Zarządowi GTN za dofinansowanie tego wydarzenia, jak również Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu w Starogardzie Gdańskim za bezpłatne przeprowadzenie szkolenia i udostępnienie swojej siedziby, strzelnicy i broni sportowej. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji  w zakładce „Galeria” strony internetowej KMN GTN.