GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Członkostwo w KMN

Jak zostać członkiem GTN?

Członkami Klubu zgodnie z założeniami mogą zostać osoby posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora oraz pracujące naukowo i wykazujące się dorobkiem naukowym. Kandydat na członka zostaje przyjęty w trybie przewidzianym w § 10 statutu Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, jeżeli w dniu składania wniosku nie przekraczałby 40 roku życia i/lub byłby maksymalnie 10 lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Poza tym w działalności Klubu mogą zostać włączeni inni członkowie GTN oraz pozostałe osoby nie spełniający powyższych wymagań w celu wspierania realizacja statutowych zadań i celów.

 

Założycielami i jednocześnie członkami Klubu stają się członkowie wszystkich Wydziałów GTN, którzy spełniają powyższe kryteria. Poza tym, aby stać się członkiem GTN (w tym KMN po spełnieniu wymienionych kryteriów) należy wypełnić formularz w wersji drukowanej i wypełniony wniosek wraz z załącznikami dostarczyć na adres biura GTN lub wysłać mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (Pobierz).

Do wniosku należy dołączyć:

− umotywowanie wniosku

− życiorys kandydata

− charakterystykę działalności naukowej

− spis prac naukowych