GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Zarząd Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

Prezes:
prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski
Wiceprezesi:
prof. dr hab. Marek Wesołowski prof. dr hab. Marek Wesołowski
prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski
Sekretarz Generalny:
prof. dr hab. Piotr Stepnowskiprof. dr hab. Piotr Stepnowski
Zastępcy Sekretarza Generalnego:
Wiceprezes ks. prof. dr hab. Grzegorz Szamocki
prof. dr hab. Tomasz Szubrycht prof. dr hab. Tomasz Szubrycht
Skarbnik:
prof. dr hab. Kazimierz Darowicki prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki
 
PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁÓW
 
I Nauk Społecznych i Humanistycznych 
prof. dr hab. Maria Mendel prof. dr hab. Maria Mendel
 
II Nauk Biologicznych i Medycznych 
prof. dr hab. Lidia Wolska prof. dr hab. Lidia Wolska
 
III Nauk Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych 
prof. dr hab. Ewa Maria Siedlecka prof. dr hab. Ewa Maria Siedlecka
 
 
IV Nauk Technicznych
dr hab. inż. Izabela Lubowiecka dr hab. inż. Izabela Lubowiecka
 
V Nauk o Ziemi
Wiceprezes prof. UG dr hab. Joanna Fac-Beneda