GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Jak zostać członkiem GTN?

 

Aby zostać członkiem GTN należy wypełnić formularz w wersji drukowanej i wypełniony wniosek wraz z załącznikami dostarczyć na adres biura GTN

Do wniosku należy dołączyć:

  • umotywowanie wniosku
  • życiorys kandydata
  • charakterystykę działalności naukowej
  • spis prac naukowych