GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Zaproszenie

ZAPROSZENIE

na zebranie sprawozdawczo-wyborcze Wydziału V. Nauk o Ziemi
Gdańskiego Towarzystwa Naukowego,
które odbędzie się w dniu 7 marca 2019 roku
o godz. 17.00pierwszy termin; o godz. 17.15drugi termin,
w auli S209 w budynku Wydziału Nauk Społecznych UG, przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku

 

 

Planowany porządek zebrania:

Część I - otwarta

 1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad
  Przewodnicząca V Wydziału – dr hab. Joanna Fac-Beneda, prof. nadzw.
 2. Wykład dra Wojciecha Staszka z Instytutu Geografii WOiG:
  Etiopia – kraina bazaltu i opalu
 3. Dyskusja

Część II – sprawozdawczo-wyborcza

 1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
 2. Wybory członków Komisji Skrutacyjnej
 3. Sprawozdanie ustępującego Prezydium – dr hab. Joanna Fac-Beneda prof. nadzw., dr hab. inż. Anna Styszyńska prof. nadzw., dr hab. Piotr Paweł Woźniak
 4. Dyskusja nad sprawozdaniem
 5. Udzielenie absolutorium ustępującemu Prezydium
 6. Wybory Prezydium Wydziału V na kadencję 2019–2022
 7. Wolne wnioski

 

Przewodnicząca Wydziału V
Nauk o Ziemi GTN
(-) dr hab. Joanna Fac-Beneda, prof. nadzw.

 

Pełna treść ogłoszenia tutaj.