GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Ogłoszenie

Zaproszenie

Wydział IV Nauk Technicznych Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

zaprasza na zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się w dniu

17 marca 2016 roku o godz. 16.00 – pierwszy termin i o godz. 16.15 – drugi termin

w pokoju nr 5 budynku Hydro na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechniki Gdańskiej przy ul. Narutowicza 11/12, Gdańsk.

Porządek zebrania

 

Część I – otwarta

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad – Przewodniczący IV Wydziału prof. W. Koc

2. Wykład dr hab. inż. Izabela Lubowiecka pt. „Biomechaniczne aspekty leczenia przepuklin brzusznych - modelowanie, symulacja, eksperyment”

3. Dyskusja

3. Sprawozdanie ustępującego kierownictwa Wydziału

 

 

Część II – sprawozdawczo-wyborcza

1. Wybory Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

2. Wybory członków Komisji Skrutacyjnej

3. Sprawozdanie ustępującego Prezydium – prof. W. Koc, prof. C. Specht, dr J. Drewnowski

4. Dyskusja nad sprawozdaniem

5. Udzielenie absolutorium ustępującemu Prezydium

6. Wybory Prezydium Wydziału IV na kadencję 2016-2019

7. Wolne wnioski

Prof. dr hab. inż. Władysław Koc
Przewodniczący Wydziału IV GTN

W załączeniu pełna treść ogłoszenia i sprawozdanie za 2015 rok.