GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Zaproszenie

ZAPROSZENIE

na zebranie sprawozdawczo-wyborcze Wydziału III Nauk Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych
Gdańskiego Towarzystwa Naukowego,
które odbędzie się w dniu 26 marca 2019 roku,
o godz. 14.45 – pierwszy termin; o godz. 15.00 – drugi termin,
w budynku Wydziału Chemii UG, przy ul. Wita Stwosza 63 w Gdańsku
(sala D101)

 

Planowany porządek zebrania

  1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad Przewodniczący Wydziału III – dr hab. Aleksander Kubicki, prof. nadzw.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
  3. Wybory członków Komisji Skrutacyjnej
  4. Sprawozdanie ustępującego Prezydium – dr hab. Aleksander Kubicki, prof. nadzw.
  5. Dyskusja nad sprawozdaniem
  6. Udzielenie absolutorium ustępującemu Prezydium
  7. Wybory Prezydium Wydziału III na kadencję 2019-2022
  8. Wolne wnioski

Przewodniczący Wydziału III
Nauk Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych

(-) dr hab. Aleksander Kubicki, prof. nadzw.

Pełna treść zaproszenia tutaj