GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Ogłoszenie

W dniach 18-20 września 2019 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
odbyła się Konferencja Naukowa pt.
Rola, miejsce i znaczenie zarządzania instytucjami publicznymi w kreowaniu jakości życia”.

Organizatorem wydarzenia był Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi Instytutu Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Partnerami przedsięwzięcia byli: Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wydział I. Nauk Społecznych i Humanistycznych Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.

Uroczystego otwarcia poszczególnych dni konferencji dokonywali Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Gdańskiego – prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego – prof. dr hab. Mirosław Szreder, Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego – prof. nadzw. dr hab. Halina Czubasiewicz oraz kierownik Zakładu Zarządzania Organizacjami Publicznymi Instytutu Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego – prof. nadzw. dr hab. Jarosław Waśniewski.

Wydarzenie zostało podzielone na siedem sesji tematycznych, które poświęcono relacjom pomiędzy funkcjonowaniem instytucji sektora publicznego a kształtowaniem jakości życia, kulturowym uwarunkowaniom funkcjonowania instytucji publicznych, społeczno-technicznym aspektom funkcjonowania sektora publicznego, otoczeniu zewnętrznemu sektora publicznego, zarządzaniu usługami publicznymi, systemowej perspektywie opieki zdrowotnej oraz kulturowym aspektom jej funkcjonowania. W gronie prelegentów znaleźli się wybitni przedstawiciele nauki i praktyki z Polski oraz z zagranicy. Jednym z zaproszonych gości był dr Adam Niedzielski (Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia), który wygłosił referat pt. „Płacenie za wyniki leczenia w Podstawowej Opiece Zdrowotnej”. Powyższe wystąpienie, jak również wiele innych wywołało ożywioną i owocną dyskusję na temat funkcjonowania instytucji publicznych w Polsce. Należy zauważyć, że w wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, a wśród nich m. in. dr Mirosław Czapiewski oraz dr Lech Jędrzejewski. Organizatorzy zapowiedzieli kolejne edycje sopockiej konferencji, która bez wątpienia odniosła sukces dając asumpt do dalszego dyskursu naukowego.

mgr Piotr Zieliński