GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Zaproszenie

ZAPROSZENIE

na zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Wydziału I Nauk Społecznych i Humanistycznych Gdańskiego Towarzystwa Naukowego,
które odbędzie się w dniu 6 marca 2019 roku,
o godz. 16.00 – pierwszy termin;
o godz. 16.15 – drugi termin,
w budynku Wydziału Nauk Społecznych UG, przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku
(sala obrad Rady Wydziału, I piętro)

 

Planowany porządek zebrania

Część I - otwarta

 1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad - przewodnicząca Wydziału I - prof. Maria Mendel
 2. Wykład Pani profesor Ewy Rodziewicz z Wydziału I Nauk Społecznych i Humanistycznych GTN: Towarzystwa naukowe wobec przeszłości i czasu teraźniejszego
 3. Dyskusja wokół wykładu

Część II – sprawozdawczo-wyborcza

 1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
 2. Wybory członków Komisji Skrutacyjnej
 3. Sprawozdanie ustępującego Prezydium – prof. Maria Mendel, dr Jarosław Balcewicz, dr Maciej Bakun
 4. Dyskusja nad sprawozdaniem
 5. Udzielenie absolutorium ustępującemu Prezydium
 6. Wybory Prezydium Wydziału I na kadencję 2019-2022
 7. Uchwała w sprawie rekomendacji do Rady Naukowej i Redakcji „Rocznika Gdańskiego” na kadencję 2019-2022 (podlega zatwierdzeniu przez Zarząd GTN)
 8. Wolne wnioski

 

Pełna treść ogłoszenia tutaj.