GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Nagrody GTN

Nagrody Naukowe Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska 
2021

 
Corocznie, Prezydent Miasta Gdańska i Gdańskie Towarzystwo Naukowe, przyznają pięć równorzędnych nagród młodym pracownikom nauki za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu dziedzin odpowiadających poszczególnym Wydziałom Towarzystwa: 

Wydział I     - Nauk Społecznych i Humanistycznych

Wydział II    - Nauk Biologicznych i Medycznych

Wydział III   - Nauk Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych

Wydział IV   - Nauk Technicznych

Wydział V    - Nauk o Ziemi

wg obowiązującego regulaminu przyznawania nagród oraz corocznie pojawiającego się ogłoszenia w sprawie przyznawania nagród.

Ogłoszenie o nagrodach GTN i Prezydenta Miasta Gdańska na rok 2021.

Regulamin nagród na rok 2021.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 

 

Informacja o nagrodach Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych pracowników nauki za rok 2021.

Nagrody przyznano następującym osobom:

w Wydziale I Nauk Społecznych i Humanistycznych – mgr Katarzynie Warskiej za monografię „Schulz w kanonie. Recepcja szkolna w latach 1945-2018” oraz wysoką aktywność naukową Kandydatki, której rezultatem są liczne publikacje naukowe, a także działalność związana z popularyzacją nauki

w Wydziale II Nauk Biologicznych i Medycznych – dr Lidi Gaffke za rozprawę doktorską pt. „Zmiany w procesach komórkowych jako nowy aspekt patogenezy mukopolisacharydoz: badania transkryptomiczne"

w Wydziale III Nauk Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych – dr. inż. Damianowi Głowienka za działalność naukową w roku 2021 r. przedstawioną w trzech artykułach naukowych dotyczących badań zjawisk zachodzących w ogniwach słonecznych na bazie materiałów perowskitowych

w Wydziale IV Nauk Technicznych – dr. inż. Michałowi Bartmańskiemu za cykl publikacji pt. „Powłoki kompozytowe przeznaczone na implanty tytanowe o wysokiej i długotrwałej efektywności antybakteryjnej w stosunku do bakterii szpitalnych”

w Wydziale V Nauk o Ziemi – dr Marcie Aleksandrze Wenta za rozprawę doktorską pt. „Numerical modeling and observations of atmospheric boundary layer over sea ice”