GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Ogłoszenie

(pełna treść zawiadomienia tutaj)

Ogłoszenie

Gdańskie Towarzystwo Naukowe
oraz
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska

zapraszają na konferencję:

WSPÓLNY POKÓJ GDAŃSK
Ku miejskim modi co-vivendi

Czwartek, 24 lipca 2014, godz. 10.00
Ratusz Głównego Miasta, Wielka Sala Wety, ul. Długa 46/47

Konferencja jest wydarzeniem naukowo-artystycznym i społeczno-kulturalnym, towarzyszącym Światowemu Zjazdowi Gdańszczan. To oryginalne przedsięwzięcie, polegające na wspólnym konstruowaniu wiedzy o Gdańsku zarówno przez ujętych w konferencyjnym programie naukowców i artystów, jak symultanicznie, w różnych formach wypowiadających się mieszkańców i gości miasta, przybywających na Zjazd. Tak pomyślana konferencja może być znaczącym społecznie wyrazem gdańskiego namysłu nad modus co-vivendi miasta...

(pełna treść listu tutaj)

Ogłoszenie

Gdańskie Towarzystwo Naukowe
I Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Projekt działań naukowych i artystycznych
w ramach zadania publicznego
przewidzianego do realizacji przez Miasto Gdańsk w roku 2014

WSPÓLNY POKÓJ GDAŃSK

Wspólny pokój to hasło, pod którym Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku zainicjował w roku 2011 debatę angażującą gdańskich auto- i allochtonów, zmierzającą m.in. do identyfikacji doświadczeń związanych z Gdańskiem, a pozwalających myśleć o tym mieście jako przestrzeni wolnej od podziałów...

(pełna treść listu tutaj)